ขายปะเก็น(Gasket) สำหรับ Plate heat exchanger

ขายปะเก็น ประเก็น (Gasket) ทุกชนิด สำหรับ Plate heat exchanger ราคาถูกทั้งเนื้อ NBR EPDM

 

ปะเก็น gasket alfa laval plate heat exchanger
ปะเก็น-Gasket สำหรับ Plate heat exchanger

 

 

ตัวอย่างเช่น Mueller,Tranter,Alfa Laval,Alfa,Sondex,Gea ได้แก่ 

Model AT4,AT10,AT20,AT80,M3,M6M,M6,M10,M10M,M10B,M15,S21,S22,S36,S47,S64,GC-008,GC-009,GC-013,GC-016,GC-080,GX-060,GX-100,GX-140,GX057,GX097,NT-50,NT-100,NT-150

Popular Posts