ChillerMini Air Cooled Chiller
Air Cooled Chiller
Water Cooled Chiller
http://www.sukrucha.com/p/sell-buy-mini-chiller.html

Mini Air Cooled Chiller เป็น Chiller สำหรับหล่อเย็นเครื่องจักร อาทิเช่น เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องอัด Hydraulic ระบายความร้อนด้วยลม สะดวกเคลื่อนย้าย เครื่องสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ตามต้องการ Compressor เป็น Hermetic scroll มีขนาดตั้งแต่ 2-20RT
http://www.sukrucha.com/p/sell-buy-air-cooled-chiller.html

 Air Cooled Chiller เป็น Chiller ขนาดกลาง-ใหญ่ ใช้ได้ทั้งอาคารและอุตสาหกรรมโรงงาน มีขนาดตั้งแต่ 10-150RT ระบายความร้อนด้วยลม ไม่ต้องใช้ Cooling tower. Compressor เป็นแบบ Hermetic scroll
http://www.sukrucha.com/p/sell-buy-water-cooled-chiller.html


Water Cooled Chiller เป็น Chiller ที่เลือกใช้ Condenser ระบายความร้อนด้วยน้ำ เหมาะสำหรับอุสาหกรรมโรงงาน ฟังก์ชั่นการทำงานตั้งค่าอุณหภูมิ มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ออกแบบตามความต้องการ

สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน 083-713-5950, 088-578-9148 LineID: zhouwenbin


ผลิต,จำหน่าย,ขาย,ซื้อ,รับซ่อม chiller,ราคา

Popular Posts