ผลิต จำหน่าย-ขาย เครื่องลดความชื้น-Bio-gas Dryer(Dehumidifier) และบริการงานซ่อม

บริษัท สุขฤชา จำกัด

ผลิต จำหน่าย-ขาย และบริการงานซ่อม Bio-gas Dryer(Dehumidifierเครื่องลดความชื้นสำหรับไบโอแก็ส

ระบบที่เราเลือกใช้จะเป็นการลดความชื้น(moisture) โดยใช้ Chiller ลดอุณหภูมิของ ไบโอแก็ส หรือ ก็าซชีวภาพ ลดไปถึงจุดควบแน่นของความชื้น และกำจัดออก โดยการออกแบบจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และผสมผสานกับการประหยัดพลังงานเป็นหลัก


 

Gas Dryer-Dehumidifier เครื่องลดความชื้นไบโอ แก็ส,ก็าซชีวภาพ
เครื่องลดความชื้นไบโอแก็ส ก็าซชีวภาพ-Bio-gas dryer,Dehumidifier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท,ผลิต,จำหน่าย,ขาย,ผู้รับเหมา,ก๊าซชีวภาพ,ไบโอก็าซ,ไบโอ แก็ส,เครื่องลดความชื้น,ชิลเลอร์อุตสาหกรรม,chiller,gas dryer

Popular Posts